News and Media : CLMVT Forum 2018

ข่าวจากสื่อเวียดนาม CLMVT Forum 2018

ข่าวจากสื่อเวียดนาม CLMVT Forum 2018

Date : 2018-08-16 16:24:19, By Vietnam

Regional countries discuss digital technology The growth of digital technology for inclusive and sustainable economic development is a top priority for Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vi?t Nam (CLMTV).

Learn More

ข่าวจากสื่อกัมพูชา CLMVT Forum 2018

ข่าวจากสื่อกัมพูชา CLMVT Forum 2018

Date : 2018-08-16 17:14:28, By Cambodia

ข่าวจากสื่อกัมพูชา CLMVT Forum 2018

Learn More

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเปิดงาน CLMVT Forum 2018

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเปิดงาน CLMVT Forum 2018

Date : 2018-08-16 16:00:02, By CLMVT Forum 2018

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเปิดงาน CLMVT Forum 2018 : Taking-Off Through Technology (ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี)

Learn More

SCOOP CLMVT FORUM 2018

SCOOP CLMVT FORUM 2018

Date : 2018-08-16 01:41:37, By CLMVT Forum 2018

SCOOP CLMVT FORUM 2018

Learn More

การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018

การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018

Date : 2018-08-05 02:05:25, By CLMVT Forum 2018

การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี CLMVT Forum 2018 Taking-Off Through Technology

Learn More

ไทยเตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2018 ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี

ไทยเตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2018 ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี

Date : 2018-08-05 02:17:58, By CLMVT Forum 2018

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประชุม CLMVT Forum 2018

Learn More